G3 General Course 3
G3 - Grundkurs 3 - Kattuppfödning
G3 - Grundkurs 3 - Kattuppfödning

Kurs G3 har följande innehåll:

 • Anatomi och fysiologi
 • Faran med extremavel
 • Beteende
 • Kommunikation
 • Problembeteende
 • Reproduktion och reproduktionsstörningar
 • Kattungar och kattungeproblem
 • Färggenetik
 • Populationsgenetik
 • Avel för sundhet
 • Att lägga upp hälsoprogram
 • Hälsoarbete i praktiken
 • Genomanalys
 • Avel och selektion
 • Avelsvärderingssystem
 • Avelsframsteg
 • Utställning kontra avel
 • Rasernas utveckling
 • Att hålla katter i grupp
 • Smittryck
 • Infektionssjukdomar
 • Tänder och munhåla
 • Näringslära för katt
 • BARF
 • Ekonomi och försäljning
 • Projektarbete

Denna kurs sträcker sig över 12 veckor plus eventuella pausveckor/återhämtningsveckor. Liksom i tidigare kurser får kursdeltagarna här läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Både grupparbeten och individuella arbeten förekommer.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! Denna kurs är den mest krävande, så räkna med att lägga ner en hel del arbete!

http://www.pawpeds.com/pawacademy/courses/g3/g3info_se.html
Kurset bestått 01.03.13
http://www.pawpeds.com/pawacademy/courses/g3/g3students_se.html